پروژه گرمسار
گرمسار

پروژه گرمسار

 

پروژه: گرمسار

 

کاربری: تجاری

 

ضخامت سقف: ۳۳cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف: ۲ سقف و یک نیم طبقه

 

مکان پروژه: گرمسار

 

متراژ: ۱۰۰۰۰ متر مربع