پروژه چيني مرجان
پروژه چيني مرجان
پروژه چيني مرجان

پروژه چینی مرجان

 

پروژه: چینی مرجان

 

کاربری: تجاری

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۴

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۱۵۰۰ متر مربع