مسکونی - امیر آباد
IMG_1313
مسکونی - امیر آباد
IMG_1312
مسکونی - امیر آباد

مسکونی – امیر آباد

 

پروژه: روئین بنا

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۸

 

مکان پروژه: امیرآباد

 

متراژ: ۱۹۸۰ متر مربع