پروژه شهرقدس
پروژه شهرقدس
پروژه شهرقدس
sh_534611-300x300

پروژه شهرقدس

 

پروژه: پروژه آقای شفایی

 

کاربری: اداری تجاری

 

ضخامت سقف: ۳۳ و ۳۰ cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: شهر قدس

 

متراژ: ۲۳۰۰ متر مربع