پروژه شال

 

پروژه: شال

 

کاربری: فرهنگی – مذهبی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۸

 

تعداد سقف: ۲

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۶۶۲ متر مربع