گلستان
3
گلستان
گلستان

پروژه ساختمان ورزشی شهرداری گلستان

 

پروژه: ساختمان ورزشی شهرداری گلستان

 

کاربری: ورزشگاه

 

ضخامت سقف: ۴۰cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف: ۲

 

مکان پروژه: اسلامشهر

 

متراژ: ۸۰۰ متر مربع