1
پروژه تيسفون
پروژه تيسفون
تیسفون
2
تيسفون
تیسفون

پروژه تیسفون

 

پروژه: ویلای تیسفون

 

کاربری: ویلایی

 

ضخامت سقف: ۴۰cm

 

دهانه: ۸

 

تعداد سقف: ۳

 

مکان پروژه: ملارد

 

متراژ: ۷۷۰ متر مربع