1
بوژنه
بوژنه
بوژنه
2
بوژنه
6
بوژنه

پروژه بوژنه

 

پروژه: آرمین پلاستیک

 

کاربری: صنعتی

 

ضخامت سقف: ۴۵cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف: ۱

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۱۴۴۰ متر مربع