پروژه آقاي وحيدي
photo_2016-04-09_10-48-29
وحیدی

پروژه آقای وحیدی

 

پروژه: آقای وحیدی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۲cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۵

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۹۰۸ متر مربع