پروژه آقای نوید گلی
نوید گلی
پروژه آقای نوید گلی

پروژه آقای نوید گلی

 

پروژه: آقای نوید گلی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۵cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: شهر قدس

 

متراژ: ۱۶۰۰ متر مربع