پروژه آقای محمدزاده
پروژه آقای محمدزاده
پروژه آقای محمدزاده
پروژه آقای محمدزاده
پروژه آقای محمدزاده
پروژه آقای محمدزاده

پروژه آقای محمدزاده

 

پروژه: آقای محمدزاده

 

کاربری: اداری – تجاری

 

ضخامت سقف: ۳۵cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف:۷

 

مکان پروژه: شهریار

 

متراژ: ۲۸۰۰ متر مربع