پروژه جم

پروژه آقای فروتن

 

پروژه: آقای فروتن

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۷

 

مکان پروژه: یوسف آباد

 

متراژ: ۱۵۰۰ متر مربع