آقاي حلاج ها- قزوين
حلاج ها
آقاي حلاج ها- قزوين
IMG_2209

آقای حلاج ها- قزوین

 

پروژه: آقای حلاج ها

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۵

 

تعداد سقف:

 

مکان پروژه: —-

 

متراژ: ۱۱۰۰ متر مربع