مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
photo_2015-08-30_12-33-43
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه

مسکونی – اندیشه

 

پروژه: آقای علی پناه

 

کاربری:ویلایی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۳

 

مکان پروژه: اندیشه

 

متراژ: ۵۹۳٫۳ متر مربع