مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه
مسکونی - اندیشه

مسکونی – اندیشه

 

پروژه: آقای قدوسی

 

کاربری: ویلایی

 

ضخامت سقف: ۳۲cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۳

 

مکان پروژه: اندیشه

 

متراژ: ۴۸۰ متر مربع