مسكونی قزوین 2
photo_2015-09-06_18-27-29
photo_2015-09-06_18-27-32-300x300
مسكونی قزوین 2

مسکونی قزوین ۲

 

پروژه: آقای حلاج ها

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۵

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۱۰۰۰متر مربع