02
04
03
سردر هتل ارم

سردر هتل ارم

 

پروژه: سردر هتل ارم

 

کاربری: —-

 

ضخامت سقف: ۴۵cm

 

دهانه: ۱۴

 

تعداد سقف: ۱

 

مکان پروژه: هتل ارم تهران

 

متراژ: