• تلفن: 88479180-021
  • فکس: 88479175-021
  • ایمیل: info@rastinsazeh.ir
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 17:00-09:00

کوبیاکس

اساس طراحی تکنولوژی کوبیاکس مبتنی است بر سقف سازه ای با ویژگی سقف دال دوطرفه مشابه سقف های بتونی دال دو طرفه مرسوم , با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های تو خالی جایگزین می گردد.

کوبیاکس