• تلفن: 88479180-021
  • فکس: 88479175-021
  • ایمیل: info@rastinsazeh.ir
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 17:00-09:00

مدیریت پیمان

مدیریت پروژه یا مدیریت پیمان عبارت است از تامین و به کارگیری مصالح و تجهیزات کارگاهی، مجهز نمودن و برچیدن کارگاه، تهیه و تامین ماشین آلات و ابزار کارگاهی،تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، سرپرستی و مدیریت اجرایی، فنی، مالی و اداری بر کل اجرای پروژه و همچنین تاسیسات (مکانیکی، الکترونیکی و برقی) و محوطه سازی و سایر کارهای مرتبط به تکمیل نهایی پروژه.
در روش مدیریت پیمان کلیه هزینه های اجرای پروژه (حقوق و دستمزد کارگران و پیمانکاران، خرید مصالح، ابزارآلات و تجهیزات، حمل و عوامل اجرایی و …) به عهده کارفرما بوده که با اطلاع و رضایت کامل ایشان و تایید فاکتورها انجام می گیرد که مدیر پیمان درصدی از کل فاکتورها و هزینه ها را به عنوان نظارت و مدیریت پروژه از کارفرما اخذ می کند.
قابل ذکر است که در این روش ساخت کلیه قیمت ها و فاکتورها به صورت حداقل از طرف مدیرپیمان به کارفرما اعلام می گردد و پس از تایید ایشان و استعلام قیمت ها، فاکتورها و دستمزد پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
شرکت راستین سازه البرز آمادگی خود را جهت عقد قرارداد و همکاری در پروژه های مدیریت پیمان و مشارکت ساخت اعلام می دارد.