• تلفن: 88479180-021
  • فکس: 88479175-021
  • ایمیل: info@rastinsazeh.ir
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 17:00-09:00

طراحی و اجرا

عبارت است از طراحی و اجرای پروژه های ساخنمانی در چهار رشته ، همراه با برگه های تعهدآور نظام مهندسی